Fortsæt til indhold

Privatlivspolitik

Indledning

LAST STUDIO værner om din personlige integritet, når du gør brug af vores ydelser. Derfor har vi udarbejdet en politik, der beskriver, hvordan vi behandler og beskytter dine persondata. Denne politik vil til enhver tid kunne blive ændret, så vær opmærksom på altid at tjekke, hvad der er gældende. Den seneste version af denne Privatlivspolitik er altid tilgængelig på dk.laststudio.com.

 

Hvilke persondata indsamles?

Vi indsamler og opbevarer de oplysninger om dig, som du selv afgiver til os, f.eks. Navn, adresse, e-mailadresse og mobilnummer samt oplysning om, hvordan vi kontakter dig (via e-mail). Vi indsamler ligeledes oplysninger ved køb og besøg på vores hjemmeside, såsom elektronisk identitet, købte varer, pris, dato og butik samt eventuelle returvarer. Hvis du kontakter os, indsamler vi også dine persondata i den anledning.

 

Hvordan anvender vi dine persondata?

Vi anvender dine persondata til følgende formål:

  • Til at kunne fastslå din identitet
  • Til at behandle dine bestillinger og returvarer
  • Til at kontakte dig med beskeder om leverancer, eller såfremt der opstår et problem med leveringen af dine produkter
  • Til at kontakte dig, når din bestilling kan hentes
  • Til at besvare dine spørgsmål pr. E-mail eller via kundeservice
  • Til brug for analyse og segmentering i forbindelse med målrettede kampagner
  • Til udsendelse af generel information og målrettede beskeder (via e-mail eller sociale medier)
  • Til at teste og forbedre vores systemer og til at tilbyde ydelser
  • Til at forhindre bedrageri eller misbrug af vores ydelser
  • Til at give dig mulighed for at deltage i vores konkurrencerOpbevaringstid

Vi opbevarer ikke dine persondata i længere tid, end hvad der er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor beskrevne formål, eller end hvad vi er forpligtet til i henhold til lovgivningen. Derefter vil dine persondata blive slettet. Fakturaer gemmes i overensstemmelse med regnskabsloven.Hvilke rettigheder har du?

Du kan til enhver tid tilbagekalde eller ændre de samtykker, du har givet, eller frabede dig yderligere reklame enten via dk.laststudio.com, via kundeservice eller via det materiale, vi udsender.

Du har ret til når som helst - og omkostningsfrit én gang om året - at anmode om at få oplyst, hvilke persondata der er lagret hos os, hvad formålet med behandlingen af dine persondata er, og hvorfra disse persondata stammer. Anmodningen om at få indsigt i disse oplysninger skal være skriftlig og skal sendes til vores kundeservice på den nedenfor angivne adresse.

Såfremt du vurderer, at de persondata, som LAST STUDIO har behandlet, er fejlagtige eller er blevet behandlet i strid med gældende lovgivning, har du desuden ret til at anmode disse persondata rettet, blokeret eller slettet. Dette gør du enten via dk.laststudio.com eller ved at kontakte vores kundeservice.

Vi kan afvise din anmodning om sletning, hvis juridiske forpligtelser forhindrer os i omgående at fjerne visse oplysninger (f.eks. Regnskabsloven). Det er også muligt, at behandlingen er nødvendig, for at vi kan etablere, håndhæve eller forsvare retskrav. LAST STUDIO er i visse tilfælde lovmæssigt forpligtet til - og er også i nogle tilfælde lovmæssigt berettiget til - at foretage behandling af dine persondata til trods for, at du måtte have anmodet om sletning af disse.

Du har også ret til at anmode om, at den behandling, vi foretager, begrænses. Vi kan for eksempel begrænse brugen for at kontrollere, at dine data er korrekte. Eller vi kan beslutte, at vi ikke længere vil gemme dine oplysninger til de formål, vi har fastsat, hvorefter du ønsker, at vi gemmer dine persondata med henblik på at håndhæve eller forsvare retskrav. Det betyder i så fald, at vi ikke kan slette dine data, før du giver tilladelse til det.

Du kan også gøre indsigelse mod enhver behandling af persondata, der bygger på en interesseafvejning.

Du har ret til at anmode om at få de data, der omhandler dig, overført til en anden persondataansvarlig. Det er en forudsætning for dette, at overførslen er teknisk mulig og kan ske automatisk.

Hvis du mener, at vi har behandlet dine persondata forkert, har du ret til at klage til tilsynsmyndigheden, dvs. DatatilsynetHvem har adgang til dine persondata?

Dine persondata vil ikke blive overført eller solgt til tredjemand til reklameformål. Dine persondata vil dog kunne blive videregivet til tredjemand, såfremt dette er nødvendigt for at kunne levere ydelser til dig, f.eks. Til leverandører, således at disse kan stå for transporten af bestilte produkter eller analysere dine persondata med henblik på distribution af tilbud. 

De virksomheder, vi bruger, er kontraheret af os, og de må kun bruge de persondata, der stilles til rådighed for dem, i overensstemmelse med vores anvisninger. Vi er juridisk ansvarlige for den behandling, der finder sted hos vores servicevirksomheder.Hvordan beskytter vi dine persondata?

LAST STUDIO træffer de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som er krævet i henhold til loven for at sikre, at dine persondata ikke manipuleres med, fortabes eller ødelægges, eller at uvedkommende ikke får adgang til dem. Vores sikkerhedsrutiner ændres løbende i takt med den tekniske udvikling.

Samtlige transaktioner, som foretages via hjemmesiden med brug af dine persondata, bliver krypteret ved hjælp af ssl (secure socket layer).Cookies

Læs om vores cookiepolitik her.

 

Privatlivspolitikken er senest opdateret:
15. august 2021


Kontakt os
E-mail: support@laststudio.com.

Tlf.: +45 74 72 88 87 

Din kurv

Tak for din besked! Vi vender tilbage hurtigst muligt. Velkommen! Udsolgt Det maksimale antal er allerede tilføjet Der er kun én tilbage, som kan tilføjes til kurven Der er kun [num_items] tilbage som kan tilføjes til kurven